CSR-logo-horisontalDet er Shoe-d-vision sin politikk kun å samhandle med leverandører som lever opp til generelle krav til etikk, ansvarlighet og bærekraft, gjeldende for alle komponenter som brukes til produksjon av sko til Shoe-d-vision. I tillegg skal leverandørene skrive under på og overholde Shoe-d-visions Code of Conduct.

Strategi for egen import

Med Shoe-d-visions politikk for etikk, ansvarlighet og bærekraft ønsker vi å lede leverandører og agenters oppmerksomhet på Shoe-d-visions Code of Conduct – en prosess som startet opp for mer enn 10 år siden.

Shoe-d-vision innhenter i perioder informasjoner om opprinnelse for de materialene som brukes til produksjon av sko, samt hvor eventuelle garvingsprosesser foregår.

I tillegg gjennomfører Shoe-d-vision periodisk kontroll av produksjonen i forbindelse med produktsjefenes besøk på fabrikker. Det gjennomføres 5-6 besøk på årsbasis.

Strategi for eksterne merker

Shoe-d-vision sikrer at alle leverandører av eksterne merker kjenner Shoe-d-visions Code of Conduct.

Bemærkninger

Shoe-d-vision får periodisk informasjon om hvor garveriene som bearbeider skinn til produksjon av våre sko er plassert geografisk.

Både garverier og produsenter er svært oppmerksomme på europeiske krav til både etikk, ansvarlighet og bærekraft, og de jobber for at skinn garves under akseptable forhold, at det jobbes under forhold iht. europeiske krav på fabrikkene, og at innhold av kjemikalier ikke overstiger vedtatte verdier.

Leverandører og agenter er på alle nivåer kjent med europeiske standarder, og de er også kjent med at samhandelen vil opphøre hvis disse reglene ikke overholdes. I for eksempel India blir de leverandørene som Shoe-d-vision handler med auditert av myndighetene for å sikre at de lever opp til de forholdene som er bekreftet i Code of Conduct.

Skinn handles ofte på auksjoner, og derfor kan det være vanskelig å spore opprinnelsen.