Ledelse

Shoe-d-vision er som andelsselskap som eies av medlemmene, og den øverste ledelsen er generalforsamlingen.

Styret er satt sammen av eiere og har røtter i både Norge og Danmark, samt i de to kjedene.

Direksjon

Den daglige ledelsen varetas av administrerende direktør Frank Siim Sørensen i tett samarbeid med funksjonssjefene.