Skokompagniet har til formål å fremme utviklingen av medlemsbutikker i Shoe-d-vision-gruppen, bl.a. gjennom drift av nettbutikk, handel, lån og garantistillelser. Selskapet driver også virksomhet med utleiing av eiendommer.