Ledelse

Shoe-d-vision er et andelsselskap eid av medlemmene sine. Øverste leder er generalforsamlingen. Styret er sammensatt av eiere i både Danmark og Norge.

Ledelse og styre

For ledelsen i Shoe-d-vision er det en felles oppgave å styrke og utvikle Skoringens posisjon i markedet og skape verdi for eierne. Shoe-d-vision har en ledergruppe bestående av seks ledere med ansvar for hvert sitt funksjonsområde: innkjøp, økonomi, IT, det danske markedet, det norske markedet og markedsføring.

Shoe-d-vision ledes av adm. direktør Frank Siim Sørensen, som står i spissen for å utvikle et sterkt fellesskap. «Som medlem av Shoe-d-vision får man som leder mange fordeler både ved oppstart og drift, som effektive styringssystemer, profesjonell sparring og kunnskap om beste praksis fra kjedesenteret og skokollegaer i både Norge og Danmark.»

Shoe-d-vision’s ledelse består av en styreleder samt fire medlemmer som alle har mye kunnskap om sko og en bred erfaring med å drive Skoringen-butikker i Norge og Danmark.

Ledelse og styreleder

Frank Siim Sørensen

Adm. direktør

Niels Breining

Styreleder

Ledelse

Asger Simonsen

IT Manager

Christian Hartmann

Purchasing Director

Henriette Enøe

Retail Manager Denmark

Ruth Jakobsen

Retail Manager Norway

Karina Gondoff Bøje

Marketing Manager

Ulrik Egede Christensen

Digital Manager

Steffen Bjerre Rasmussen

Finacial Chief