Respekt for både menneske- og arbeidstakerrettigheter

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for både menneske- og arbeidstakerrettigheter. Nedenfor finner du informasjon om de største norske eierskapene, som har opplysningsplikt i forhold til Åpenhetsloven.