Respekt for både menneske- og arbeidstakerrettigheter

Etiske retningslinjer

I Shoe-d-vision holder vi oss oppdatert på området slik at vi kan tilby medlemmene våre rådgivning og sparring.

Etiske retningslinjer

Med respekt for både menneske- og arbeidstakerrettigheter har Shoe-d-vision utarbeidet etiske retningslinjer basert på en rekke konvensjoner definert i ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work for profilkjedene Skoringen og zjoos.

Shoe-d-visions etiske retningslinjer har til formål å gjøre leverandørene oppmerksomme på Shoe-d-visions forventninger. Leverandørene vi samarbeider med, skal være i overensstemmelse med de internasjonale definerte standardene for både menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Shoe-d-vision støtter disse prinsippene og forventer det samme fra både leverandører og underleverandører, og vi forventer at agenter formidler disse etiske retningslinjene til involverte leverandører.

Samfunnsansvar