Respekt for både menneske- og arbeidstakerrettigheter

Retningslinjer for etikk, ansvar og bærekraft

Shoe-d-vision vil kun samarbeide med leverandører som lever opp til de generelle kravene til etikk, ansvar og bærekraft, og dette gjelder alle komponenter som brukes i produksjonen av sko til Shoe-d-vision. I tillegg må leverandørene underskrive og overholde Shoe-d-visions etiske retningslinjer.

Strategi for egen import

Med Shoe-d-visions retningslinjer for etikk, ansvar og bærekraft ønsker vi å gjøre leverandører og agenter oppmerksomme på Shoe-d-visions etiske retningslinjer – en prosess vi startet med for over ti år siden.

Shoe-d-vision innhenter periodevis informasjon om opprinnelsen av materialene som brukes i skoproduksjonen samt hvor eventuelle garveprosesser foregår.

I tillegg gjennomfører Shoe-d-vision periodevis kontroll av produksjonen i forbindelse med produktsjefenes besøk på fabrikker. Det gjennomføres 5–6 besøk årlig.

Strategi for eksterne merker

Shoe-d-vision sørger for at alle leverandører av eksterne merker kjenner til Shoe-d-visions etiske retningslinjer.

Merknader

Shoe-d-vision får periodevis informasjon om hvor garveriene der det bearbeides skinn til produksjon av skoene våre, er plassert geografisk.

I likhet med produsenter er garveriene godt kjent med europeiske krav til etikk, ansvar og bærekraft, og de jobber for at skinnet garves under akseptable forhold, at arbeidsforholdene på fabrikkene er i henhold til europeiske krav og at kjemikalieinnholdet ikke overstiger vedtatte verdier.

Leverandører og agenter er på alle nivåer kjent med europeiske standarder, og de er også klar over at samarbeidet vil avsluttes dersom disse standardene ikke overholdes. For eksempel i India blir leverandørene som Shoe-d-vision handler fra, gransket av myndighetene for å sikre at de lever opp til våre etiske retningslinjer.

Skinn handles ofte på auksjoner, og derfor kan det være vanskelig å spore skinnets opprinnelse.