Respekt for både menneske- og arbejdsrettigheder

Politik for etik, ansvarlighed og bæredygtighed

Det er Shoe-d-visions politik kun at have samhandel med leverandører, som lever op til generelle krav til etik, ansvarlighed og bæredygtighed gældende for alle komponenter, der anvendes til produktion af sko til Shoe-d-vision. Derudover skal leverandørerne underskrive og overholde Shoe-d-visions Code of Conduct.

Strategi for egen import

Med Shoe-d-visions politik for etik, ansvarlighed og bæredygtighed ønsker vi at henlede leverandører og agenters opmærksomhed på Shoe-d-visions Code of Conduct – en proces, der er startet op for mere end 10 år siden.

Shoe-d-vision indhenter periodisk informationer om oprindelse for de materialer, der anvendes til produktion af sko, samt hvor eventuelle garvningsprocesser foregår.

Desuden gennemfører Shoe-d-vision periodisk kontrol af produktionen i forbindelse med produktchefernes besøg på fabrikker. Der gennemføres 5-6 besøg på årsbasis.

Strategi for eksterne mærker

Shoe-d-vision sikrer, at alle leverandører af eksterne mærker er bekendte med Shoe-d-visions Code of Conduct.

Bemærkninger

Shoe-d-vision får periodisk information om, hvor garverierne, der bearbejder skind til produktion af vore sko, er placeret geografisk.

Såvel garverier som producenter er meget opmærksomme på europæiske krav til såvel etik, ansvarlighed og bæredygtighed, og de tilstræber, at skind garves under acceptable forhold, at der arbejdes under forhold jf. europæiske krav på fabrikkerne, og at indhold af kemikalier ikke overstiger vedtagne værdier.

Leverandører og agenter er på alle niveauer bekendte med europæiske standarder, og de er yderligere bekendte med, at samhandelen vil ophøre, hvis disse regler ikke overholdes. I eksempelvis Indien bliver de leverandører, Shoe-d-vision handler med, auditeret af myndighederne for at sikre, at de lever op til de forhold, der er bekræftet i Code of Conduct.

Skind handles ofte på auktioner, og derfor kan det være vanskeligt at spore oprindelse.