Respekt for både menneske- og arbejdsrettigheder

Code of conduct

Hos Shoe-d-vision holder vi os opdateret på området, så vi kan yde rådgivning og sparring for vores medlemmer.

Code of Conduct

Med respekt for både menneske- og arbejdsrettigheder har Shoe-d-vision udarbejdet en Code of Conduct baseret på en kerne af konventioner defineret i International Labour Organisations Declaration on the Fundamental Principles of Rights at Work for profilkæderne Skoringen og zjoos.

Shoe-d-vision’s Code of Conduct, har til formål at henlede leverandørens opmærksomhed på, at Shoe-d-vision forventer, at leverandører, med hvem vi samarbejder, arbejder i overensstemmelse med de internationale definerede standarder for både menneske- og arbejdsrettigheder.

Shoe-d-vision støtter disse principper og forventer det samme fra såvel leverandører som underleverandører, ligesom vi forventer, at agenter formidler denne Code of Conduct til involverede leverandører.

CSR-principper